Ein cynilion a’n buddsoddiadau

Dyma’n cynhyrchion

Faint bynnag o arian byddwch chi’n ei fuddsoddi, bydd yn ddiogel gyda ni. Rydym yn cael ein cefnogi gan Drysorlys EM, felly mae eich holl gynilion 100% yn ddiogel. Bob amser.

Beth allwch chi ei brynu

Bondiau Premiwm

Enillwch rhwng £25 ac £1 filiwn yn ddi-dreth, mewn cystadleuaeth tynnu rhifau fisol.

Dysgwch ragor a sut i wneud cais

Gwnewch gais ar-lein (Saesneg yn unig)

Lawrlwythwch ffurflen cyfnewid Bondiau Premiwm am arian.

Lawrlwythwch y Manylion cystadleuaeth tynnu rhifau Bondiau Premiwm

Bondiau Incwm Gwarantedig

Enillwch incwm gwarantedig gyda’n Bond cyfradd sefydlog

Dysgwch ragor a gwneud cais ar-lein (Saesneg yn unig)

Cynilwr Uniongyrchol

Agorwch eich cyfrif gyda £1 yn unig. Mwynhewch fynediad rhwydd at eich cynilion.

Dysgwch ragor a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

ISA Uniongyrchol

Cynilwch hyd at £20,000 heb dalu ceiniog o dreth ar y llog

Dysgwch ragor a sut i wneud cais

Gwnewch gais ar-lein (Saesneg yn unig)

ISA Iau

Y ffordd rwydd o gynilo ar ran eich plentyn, yn ddi-dreth

Dysgwch ragor a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

Bondiau Incwm

Cewch adenillion yn fisol, felly nid oes angen i chi aros i gael ychydig o incwm ychwanegol

Dysgwch ragor a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

Cyfrif Buddsoddi

Cynilion syml drwy’r post gyda mynediad rhwydd at eich arian

Dysgwch ragor a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

I gwsmeriaid sydd â buddsoddiadau’n aeddfedu

Bondiau Twf Gwarantedig 65+ (Saesneg yn unig)

Bondiau Twf Buddsoddiad Gwarantedig (Saesneg yn unig)

Tystysgrifau Cynilo Mynegrifol (Saesneg yn unig)

Tystysgrifau Cynilo Llog Sefydlog (Saesneg yn unig)

Ydych chi’n chwilio am gynnyrch sydd wedi dod i ben?

Dysgwch ragor (Saesneg yn unig)