Ein cynilion a’n buddsoddiadau

Dyma’n cynhyrchion

Faint bynnag o arian byddwch chi’n ei fuddsoddi, bydd yn ddiogel gyda ni. Rydym yn cael ein cefnogi gan Drysorlys EM, felly mae eich holl gynilion 100% yn ddiogel. Bob amser.

Beth allwch chi ei brynu

Bondiau Premiwm

Enillwch rhwng £25 ac £1 filiwn yn ddi-dreth, mewn cystadleuaeth tynnu rhifau fisol.

Dysgwch ragor a sut i wneud cais

Gwnewch gais ar-lein (Saesneg yn unig)

Lawrlwythwch ffurflen i brynu Bondiau Premiwm i chi’ch hun neu’ch plentyn iau nag 16 oed

Lawrlwythwch y Manylion cystadleuaeth tynnu rhifau Bondiau Premiwm

Bondiau Cynilo Gwyrdd

Buddsoddiad cyfradd sefydlog 3 blynedd sy’n helpu i ariannu prosiectau gwyrdd. Prynwch nhw ar-lein am £100 neu fwy.

Dysgwch ragor a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

Cynilwr Uniongyrchol

Agorwch eich cyfrif gyda £1 yn unig. Mwynhewch fynediad rhwydd at eich cynilion.

Dysgwch ragor a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

ISA Uniongyrchol

Cynilwch hyd at £20,000 heb dalu ceiniog o dreth ar y llog

Dysgwch ragor a sut i wneud cais

Gwnewch gais ar-lein (Saesneg yn unig)

ISA Iau

Y ffordd rwydd o gynilo ar ran eich plentyn, yn ddi-dreth

Dysgwch ragor a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

Bondiau Incwm

Cewch adenillion yn fisol, felly nid oes angen i chi aros i gael ychydig o incwm ychwanegol

Lawrlwythwch ffurflen i agor cyfrif Bondiau Incwm

Lawrlwythwch ffurflen i wneud blaendal yn eich cyfrif Bondiau Incwm presennol

Dysgwch ragor a sut i wneud cais (Saesneg yn unig)

Bondiau Twf Gwarantedig

Gallwch gael adenillion gwarantedig gyda’n Bond cyfradd sefydlog. Mae ein Bondiau Twf Gwarantedig yn un o Fondiau Cynilo Prydain a gyhoeddwyd gan y Canghellor yng Nghyllideb y Gwanwyn.

Dysgwch ragor a gwneud cais ar-lein (Saesneg yn unig)

Bondiau Incwm Gwarantedig

Enillwch incwm gwarantedig gyda’n Bond cyfradd sefydlog. Mae ein Bondiau Incwm Gwarantedig yn un o Fondiau Cynilo Prydain a gyhoeddwyd gan y Canghellor yng Nghyllideb y Gwanwyn.

Dysgwch ragor a gwneud cais ar-lein (Saesneg yn unig)


Mae gennym gyfrif post yn unig hefyd – y Cyfrif Buddsoddi – sy’n talu ein cyfradd llog isaf ar hyn o bryd (1.00% gross/AER, amrywiol).

Nid ydym yn hyrwyddo’r cyfrif hwn ar ein gwefan, ond os hoffech gael gwybod mwy amdano, cysylltwch â ni.

Cysylltwch a ni

I gwsmeriaid sydd â buddsoddiadau’n aeddfedu

Bondiau Incwm Gwarantedig (Saesneg yn unig)

Bondiau Twf Buddsoddiad Gwarantedig (Saesneg yn unig)

Tystysgrifau Cynilo Mynegrifol (Saesneg yn unig)

Tystysgrifau Cynilo Llog Sefydlog (Saesneg yn unig)

Ydych chi’n chwilio am gynnyrch sydd wedi dod i ben?

Dysgwch ragor (Saesneg yn unig)