Close Your web browser is out of date. Updating your browser will improve how you can view and use this website. Find out how to do this

Menu Search

Cysylltwch â ni

Ar-lein

Cofiwch anfon eich sylwadau neu gwestiynau yn ôl atom trwy lenwi ein Ffurflen adborth/ymholiadau (Saesneg yn unig).

Trwy’r post

Ysgrifennwch atom yn:

National Savings and Investments

Glasgow

G58 1SB

Dros y ffôn

Ffoniwch ein tîm gwasanaeth y cwsmer Cymraeg ar 0800 7833368

Mae'r tîm ar gael o ddydd Llun tan ddydd Iau o 9am tan 5pm ac o 9am tan 4.30pm ar ddydd Gwener.

Mae'r gwasanaeth ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn unig. I’ch cadw chi'n ddiogel, allwn ni ddim trafod achosion unigol yn fanwl - dim ond ychydig o'ch manylion personol sydd gan staff y tîm. Ond, os ydych eisiau trafod eich cynilion a’ch buddsoddiadau'n fanylach, ffoniwch ni. Bydd yr alwad yn Saesneg. 08085 007 007