Cysylltwch a ni

Ar-lein

Cofiwch anfon eich sylwadau neu gwestiynau yn ôl atom trwy lenwi ein Ffurflen adborth/ymholiadau (Saesneg yn unig).

Trwy’r post

Ysgrifennwch atom yn:

National Savings and Investments

Sunderland

SR43 2SB

Dros y ffôn

Ffoniwch ein tîm gwasanaeth y cwsmer Cymraeg ar 0800 7833368

Mae'r tîm ar gael o ddydd Llun tan ddydd Iau o 9am tan 5pm ac o 9am tan 4.30pm ar ddydd Gwener.

Mae'r gwasanaeth ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn unig. I’ch cadw chi'n ddiogel, allwn ni ddim trafod achosion unigol yn fanwl - dim ond ychydig o'ch manylion personol sydd gan staff y tîm. Ond, os ydych eisiau trafod eich cynilion a’ch buddsoddiadau'n fanylach, ffoniwch ni. Bydd yr alwad yn Saesneg. 08085 007 007

Sut yr ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth

Gweler ein hysbysiad preifatrwydd (Saesneg) neu darllenwch ein taflen hysbysiad preifatrwydd yn Gymraeg .