Hafan

Pam cynilo gyda ni

Sefydlwyd y Cynilion Cenedlaethol ym 1861 gyda’r weledigaeth ‘y byddai banc cynilo o fewn llai nag awr o waith cerdded o aelwyd pob gweithiwr’. Daethom yn Asiantaeth Weithredol Canghellor y Trysorlys ym 1996. Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol yw un o’r sefydliadau cynilion mwyaf yn y Deyrnas Unedig erbyn hyn, gyda mwy na 25 miliwn o gwsmeriaid a mwy na £167 biliwn wedi’i fuddsoddi.

Ein cynilion a’n buddsoddiadau

Yn CBC rydym yn cynnig amrywiaeth o gynilion a buddsoddiadau i weddu i wahanol anghenion pobl. Oherwydd bod Trysorlys EM wrth gefn Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol, gallwch fod yn hollol sicr bod eich holl gyfalaf yn ddiogel 100%, faint bynnag a fuddsoddwch.

Mwy o wybodaeth

Ein cyfraddau llog

Gwelwch y cyfraddau llog diweddaraf ar ein cynilion a’n buddsoddiadau.

Gwelwch ein cyfraddau llog

Gwelwch fanylion tynfa wobrau'r Bondiau Premiwm (Saesneg yn unig)

Cysylltwch â ni

Cwestiynau? Rydym yma i helpu. Gallwch gysylltu â ni ar-lein, ar y ffôn neu drwy’r post.

Mwy o wybodaeth

Y Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i’n cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg.

Darllenwch am ein Cynllun Iaith Gymraeg