Close Your web browser is out of date. Updating your browser will improve how you can view and use this website. Find out how to do this

Menu

Cymraeg

Pam cynilo gyda ni

Sefydlwyd y Cynilion Cenedlaethol ym 1861 gyda’r weledigaeth ‘y byddai banc cynilo o fewn llai nag awr o waith cerdded o aelwyd pob gweithiwr’. Daethom yn Asiantaeth Weithredol Canghellor y Trysorlys ym 1996. Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol yw un o’r sefydliadau cynilion mwyaf yn y Deyrnas Unedig erbyn hyn, gyda mwy na 25 miliwn o gwsmeriaid a mwy na £167 biliwn wedi’i fuddsoddi.

Ein cynilion a’n buddsoddiadau

Yn CBC rydym yn cynnig amrywiaeth o gynilion a buddsoddiadau i weddu i wahanol anghenion pobl. Oherwydd bod Trysorlys EM wrth gefn Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol, gallwch fod yn hollol sicr bod eich holl gyfalaf yn ddiogel 100%, faint bynnag a fuddsoddwch.

Mwy o wybodaeth

Ein cyfraddau llog

Gwelwch y cyfraddau llog diweddaraf ar ein cynilion a’n buddsoddiadau.

Gwelwch ein cyfraddau llog

Gwelwch fanylion tynfa wobrau'r Bondiau Premiwm (Saesneg yn unig)

Cysylltwch â ni

Cwestiynau? Rydym yma i helpu. Gallwch gysylltu â ni ar-lein, ar y ffôn neu drwy’r post.

Mwy o wybodaeth

Y Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i’n cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg.

Darllenwch am ein Cynllun Iaith Gymraeg