Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth ar-lein a ffôn

Beth yw’r gwasanaeth ar-lein a ffôn?

Ar-lein

Dyma’r ffordd ddiogel ichi reoli’ch cynilion a’ch buddsoddiadau gyda’r NS&I ar-lein a thros y ffôn. Gallwch wneud hyn a mwy, a hynny wrth eich pwysau:

  • gwirio’ch buddsoddiadauNS&I
  • talu arian i mewn a chodi arian
  • bwrw golwg ar eich trafodion
  • newid eich manylion
  • dewis cael talu’ch gwobrau Bondiau Premiwm yn syth i’ch cyfrif banc

Hefyd, ar ôl ichi gofrestru, bydd yn gynt ac yn haws ichi wneud cais am fuddsoddiad newydd ar-lein a thros y ffôn gan y bydd eich manylion i gyd gennyn ni yn barod.

Rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei reoli ar-lein a thros y ffôn (Saesneg yn unig)

Os ydych chi wedi agor cyfrif ar-lein neu dros y ffôn, rydych chi wedi cofrestru’n barod. Mewngofnodwch a chewch reoli’ch cyfrif.

Mewngofnodi (Saesneg yn unig)

Os nad ydych, cewch gofrestru nawr.

Cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth ar-lein a ffôn (Saesneg yn unig)