Cookies

NS&I uses cookies which are essential for this website to operate. You may delete and block our cookies but parts of this website will no longer work.
By using this website you accept our use of cookies. See our cookie policy for more on our cookies and how to manage themCymraeg - Ein cynilion a’n buddsoddiadau

Ein cynilion a’n buddsoddiadau


Isod ceir crynodeb o’n cynilion a buddsoddiadau. Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cael gwybod rhagor.

Newidiadau i’n buddsoddiadau tymor sefydlog

O 20 Medi 2012, rydym yn gwneud rhywfaint o newidiadau i sut mae ein buddsoddiadau tymor sefydlog yn gweithio. Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar Fondiau a Thystysgrifau newydd a rhai sy’n aeddfedu.

Dysgwch ragor am y newidiadau>

Bondiau Premiwm

Tynnu gwobrwyon bob mis gyda gwobr fawr o £1 miliwn

Cynilwr Uniongyrchol

Cynilion bob dydd ar-lein a thros y ffôn

ISA Uniongyrchol

Cynilion di-dreth dros y ffôn ac ar-lein

Bondiau Incwm

Incwm misol ar gyfraddau newidiol

Bondiau Plant

Buddsoddwch yn ddi-dreth ar gyfer dyfodol eich plant

Dysgwch ragor a sut i wneud cais>

Gwnewch gais ar-lein> (Saesneg yn unig)

Tystysgrifau Cynilo Mynegrifol

Enillion rhydd o dreth, sy’n curo chwyddiant

Nid yw ein Tystysgrifau Cynilo Mynegrifol ni ar werth yn gyffredinol ar hyn o bryd. 

Er mwyn bod yn siŵr nad ydych ar eich colled, gallwch gofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy gyfrwng negeseuon e-bost a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan  fydd y Cyhoeddiad nesaf ar gael. 

Cofrestru am ddiweddariadau e-bost   (mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn Saesneg yn unig)

Tystysgrifau Cynilo Llog Penodol

Enillion gyda sicrwydd, rhydd o dreth

Nid yw ein Tystysgrifau Cynilo Llog Penodol ar werth yn gyffredinol ar hyn o bryd.

Er mwyn bod yn siŵr nad ydych ar eich colled, gallwch gofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy gyfrwng negeseuon e-bost a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan  fydd y Cyhoeddiad nesaf ar gael. 

Cofrestru am ddiweddariadau e-bost   (mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn Saesneg yn unig)

Bondiau Ecwiti Gwarantedig

Potensial i dyfu wedi ei gysylltu â’r Mynegai FTSE 100

Nid yw ein Bondiau Ecwiti Gwarantedig ar werth ar hyn o bryd.

Er mwyn sicrhau nad ydych yn colli’r cyfle gallwch gofrestru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gydag e-bost ac fe roddwn wybod ichi cyn gynted ag y bydd y Cyhoeddiad nesaf yn digwydd.

Bondiau Incwm Gwarantedig

Bondiau cyfradd sefydlog sy’n rhoi incwm misol

Nid yw ein Bondiau Incwm Gwarantedig ar werth ar hyn o bryd.

Er mwyn sicrhau nad ydych yn colli’r cyfle gallwch gofrestru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gydag e-bost ac fe roddwn wybod ichi cyn gynted ag y bydd y Cyhoeddiad nesaf yn digwydd.

Bondiau Twf Gwarantedig

Bondiau cyfradd sefydlog gyda dewis o dymhorau

Nid yw ein Bondiau Twf Gwarantedig ar werth ar hyn o bryd.

Er mwyn sicrhau nad ydych yn colli’r cyfle gallwch gofrestru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gydag e-bost ac fe roddwn wybod ichi cyn gynted ag y bydd y Cyhoeddiad nesaf yn digwydd.

Cynhyrchion heb fod ar werth mwyach

Cyfrif Cynilo Mynediad Hawdd
ISA Arian Parod
ISA T Arian Parod (a elwir ‘ISA TESSA yn unig’ gynt)
Bondiau Cynilo Cyfradd Sefydlog
Bondiau Pensiynwyr a Bondiau Cyfalaf
Cyfrif Cyffredin / Cyfrif Trysorydd / SAYE / Cynllun Blynyddol / Bondiau Adnau
Bondiau Dewis CYNTAF
Stampiau Cynilion Cenedlaethol a Thocynnau Anrheg

Os ydych yn dal unrhyw un o’r cyfrifon neu fuddsoddiadau hyn ac eisiau cael gwybod mwy, cofiwch gysylltu â ni .